Einstabland er Filmregissør og Art Director. Etter mange års erfaring, fra BBDO og ulike produksjonsselskap, er referansene blitt mange og med god variasjon. Det er allikevel et gjennomgående uttrykk i arbeidene. Det nære, varme og estetiske. Einstabland står i registallen til Small Film, Filmansvarlig i 07 Media, samt gjennomfører egne produksjoner som Regissør og Produsent.

Einstabland is a Film Director and an Art Director. After years of experience, from BBDO and several production houses, the references have become many and represent multiple variations. Thou the work has still a consistent expression. Closeness, warmth and visual aesthetics. Today Einstabland is a Director at Small Film, Head of film at 07 Media, and conducts his own productions, as a Director and Producer.

Foto: Lysmester Christian Berrum

Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Try Reklamebyrå ønsket å portrettere hjerneforsker Maren Ranhoff Hov som kjemper for å få CT-scanner opp i helikoptere. Dette for å kunne stille riktig diagnose under et hjernslag slik at riktig behandling kan starte så tidlig som mulig. En viktig jobb som kan redde mange liv.

Se filmen

Vi er mange som må gjennom det Å miste et barn er en umulighet, det som aldri skal skje. Likevel er det mange av oss som gjør nettopp det. Landsforeningen uventet barnedød tok kontakt da de trengte en film som ga dem bedre synlighet og som kunne vises på reklamefrie dager.

Les hele artikkelen her!

kreativ-forum_logo_liten Livet er en bevegelse For nesten et år siden begynte Superblaise prosessen med å endre strategien for merkevaren HÅG. Nå er de klare med både merkevare- og produktfilm.

Les hele artikkelen her!

In the latest international ad for Håg (A high level brand of Scandinavian Business Seating), we needed to create a typical highland atmosphere, which you can find all over central Europe, near by Oslo. With good location scouting we (Small Film) manage to find the perfect fields, woods and roads to achieve the scenes. Smooth work at the post production house Hocus Focus. The agency is Superblaise. Watch the english version here!

Flinke Gutter treffer alltid midt i blinken Og det gjør denne gjengen. Utviklet ny grafisk profil hvor detaljene og håndverket står sentralt. Etterhvert har det blitt en rekke ulike elementer: Art Direction

Stødig flyging av Jarle Lervik / Nordic Aerials. Under innspillingen av en ny reklamefilm skjøt vi fire innstillinger med hjelp av drone. Det gav det ekstra for å skape et mellomeuropeisk “highland”. Alt ble filmet i 4K som gir oss (Small Film) et perfekt utgangspunkt for etterarbeidet. (Foto: Hadrian Libell)