Einstabland er Filmregissør og Art Director. Etter mange års erfaring, fra BBDO og ulike produksjonsselskap, er referansene blitt mange og med god variasjon. Det er allikevel et gjennomgående uttrykk i arbeidene. Det nære, varme og estetiske. Einstabland står i registallen til Small Film, Filmansvarlig i 07 Media, samt gjennomfører egne produksjoner som Regissør og Produsent.

Einstabland is a Film Director and an Art Director. After years of experience, from BBDO and several production houses, the references have become many and represent multiple variations. Thou the work has still a consistent expression. Closeness, warmth and visual aesthetics. Today Einstabland is a Director at Small Film, Head of film at 07 Media, and conducts his own productions, as a Director and Producer.

the-millAt the post production house Postmenn, located in Oslo, they have a brilliant remote-grading-suite. With a super fast link to The Mill in London we could work without any delay. With the best monitor it was just like being there.

Storyline Studios did a perfect job making the crow arrive and do a smooth landing. The four second animation brought the extra little magic to this ad.
Watch Ad

Som ansvarlig for filmavdelingen skal vi bygge opp en avdeling som kan levere filmer i de fleste prisklasser. Se de foreløpige produksjoner som er gjort:

http://07.no/Kommunikasjon/Film

07_typografisk-element_v1

reisen til_2 reisen til_3

Regisserte to episoder av underholdningsprogrammet Reisen til Popstjernen  som ble vist på Tv2. Programmet handlet om Ingrid Bjørnov og hennes møte med ulike andre kjente artister. Vi ble kjent med de ulike personligheter gjennom Ingrids musikalske tilnærming. I mine episoder møtte vi Espen Lind, Stargate i New York og Maria Mena.

Welcome to this website. Here I will collect my previous and latest work, as a Film Director and Art Director. In this section there will be latest news, campaign information and probably some technical issues.